Hoe werkt mediation?

Praktijk Viamare vindt het belangrijk dat u weet hoe mediation werkt en wat er van u en de mediator verwacht wordt. Hieronder leest u hoe mediation werkt;

‘Spelregels’

  • De deelnemers aan een mediation worden partijen genoemd. Er kan sprake zijn van 2 of meer partijen. De mediator neemt ook deel aan de gesprekken.
  • Alles wat u bespreekt tijdens de mediationgesprekken is vertrouwelijk.
  • Tijdens de mediation mag u ‘hardop denken’. U mag alle mogelijkheden verkennen zonder dat u of de andere partij daar direct aan vast zit. Een afspraak is pas een afspraak als beide partijen dit in een document hebben vastgelegd.
  • Meedoen aan een mediationtraject is vrijwillig en u mag er elk moment mee stoppen.
  • Tegelijk is een mediationtraject niet vrijblijvend, er wordt wel van beide partijen inzet gevraagd.
  • De mediator is onpartijdig en spant zich voor beide partijen evenveel in.
  • De mediator is neutraal en heeft geen belang bij de uitkomst.
  • De mediator maakt het gesprek tussen de partijen mogelijk.

Eerste contact

Het eerste contact dat ik met u heb is vaak telefonisch of per e-mail.

Oriënterend gesprek

Na het eerste contact is er gelegenheid om een vrijblijvend oriënterend gesprek te voeren.

Dit gesprek is kosteloos en bedoeld om te onderzoeken of Praktijk Viamare bij u past en of er een klik is tussen u en de mediator. U kunt dit gesprek samen voeren, of als u dat wenst afzonderlijk van de andere partij een afspraak inplannen. Dit oriënterende gesprek duurt per keer ongeveer een half uur.

Het kan zijn dat u beter geholpen kunt worden door een andere mediator, dat is geen probleem. Praktijk Viamare werkt samen met andere mediators, dus ik kan u altijd doorverwijzen als dat nodig is.

Offerte

Als u voor Praktijk Viamare heeft gekozen ontvangt u een offerte. Afhankelijk van uw vraag duurt een mediationtraject 3 tot 12 uren. Vaak is het zo dat er na twee mediationgesprekken al veel vooruitgang wordt ervaren door de partijen. Veel mediations zijn dan al zover dat er succesvol kan worden afgesloten.

Mediationovereenkomst

In de Mediationovereenkomst worden de afspraken tussen partijen en mediator vastgelegd. Deze overeenkomst wordt opgemaakt conform het reglement van de Mediatorsfederatie Nederland. Pas na ondertekening van de overeenkomst kan er gestart worden met de mediationgesprekken.

Het mediationproces

1. We starten altijd met een intakegesprek. Beide partijen spreken afzonderlijk met mij, deze gesprekken duren ongeveer drie kwartier. 

2. Daarna starten we met de gezamenlijke bijeenkomsten. U bepaalt zelf welke onderwerpen besproken gaan worden en als mediator ben ik verantwoordelijk voor de voortgang van het proces. We bespreken de problemen, welke invloed dit heeft op uw leven en wat dit betekent voor bijvoorbeeld de onderlinge communicatie. Ook werken we samen aan een goede oplossing voor uw probleem. Soms zijn er onderhandelingen nodig, ook deze onderhandelingen worden door mij begeleidt. 

3. De vaststellingsovereenkomst of richtinggevende uitspraken
Als er eenmaal een oplossing is bereikt is het goed om die oplossing ook vast te leggen. Afspraken in het kader van een scheiding zijn bijvoorbeeld een echtscheidingsconvenant en/of een ouderschapsplan. Praktijk Viamare kan ook een overeenkomst opmaken die richtinggevende uitspraken worden genoemd. In dit document leggen we bijvoorbeeld vast hoe u in de toekomst met elkaar om wilt gaan en welke manier van communiceren het beste bij u past. Deze uitspraken zijn gericht op het voorkomen van nieuwe conflicten.

4. Na de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst en/of richtinggevende uitspraken wordt het mediationproces beëindigd.

5. Praktijk Viamare geeft u nog wel de gelegenheid om bijvoorbeeld na een half jaar nog een kosteloos evaluatiegesprek in te plannen.