De onafhankelijk voorzitter brengt verbinding tot stand

Praktijk Viamare kan ingezet worden als onafhankelijke voorzitter. Ik maak als voorzitter gebruik van verschillende werkvormen. Als voorzitter werk ik ook vanuit het narratieve gedachtengoed. Ik vind het belangrijk dat alle deelnemers van een overleg zich voldoende gehoord voelen. Ook werk ik aan een veilige sfeer zodat er goed met elkaar gewerkt kan worden.

Geen enkele organisatie, team of opdracht is hetzelfde. Daarom is er altijd sprake van maatwerk. Een eerste oriënterend gesprek duurt ongeveer 1,5 uur en is vrijblijvend en bedoeld om te onderzoeken of Praktijk Viamare bij u past. Het doel van dit gesprek is om een helder beeld van de vraag en opdracht te krijgen.

Na het oriënterende gesprek ontvangt u van mij een offerte met een uitgebreide toelichting.