Menno de Haan; veel ervaring en kennis

Ik heb meer dan 20 jaar werkervaring als hulpverlener in het sociaal domein en in het onderwijs. Ik heb o.a. gewerkt als buurtbemiddelaar en als maatschappelijk werker voor mensen met een beperking.

De onafhankelijke voorzittersrol werd door mij vervuld tijdens overleggen waar meerdere partijen zoals ouders, kinderen en instanties betrokken waren. Daarnaast heb ik veel ervaring opgedaan als voorzitter van de Ondernemingsraad en Medezeggenschapsraad tijdens o.a. reorganisaties en fusieprocessen.

Mijn opleiding tot mediator en familiemediator heb ik gevolgd bij het Expertisecentrum Conflictmanagement te Groningen. Als mediator word ik o.a. gevraagd voor het begeleiden van echtscheidingen, oplossen van conflicten tussen buren en tussen zorginstellingen en cliënten. Ook wordt mijn inzet regelmatig gevraagd door echtparen die graag met elkaar verder willen maar vastlopen in hun relatie.

Daarnaast ben ik opgeleid als rouw- en verliesbegeleider. Deze kennis en ervaring is ook heel waardevol gebleken tijdens mediationtrajecten.